รับแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลประเภทต่างๆ ทั้งคงรูปสินค้าสดเดิม , เพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารสด รวมทั้ง การดัดแปลงลักษณะผลิตภัณฑ์อาหารสดประเภทต่างๆ

บริการด้วยทีมงานการผลิตที่มีคุณภาพรวมทั้งประสบการณ์ และเครื่องจักรที่ทันสมัย