บริการแช่แข็งสินค้าสด (Freezing Service)

กรรมวิธี Air Blast Freezer   เป็นการแช่แข็งอาหารหรืออาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นชิ้นๆ หรือเป็นก้อน  โดยใช้ระบบลมเป่า ด้วยอุณหภูมิระดับประมาณ -40 องศาเซลเซียส นานประมาณ 7-10 ชั่วโมง

กรรมวิธี Contact Freezer  เป็นการแช่แข็งอาหารในลักษณะเป็นก้อน โดยใช้ระบบสัมผัสแผ่นโลหะนำความเย็น ด้วยอุณหภูมิระดับประมาณ -40 องศาเซลเซียส นานประมาณ 2 ชั่วโมง

กรรมวิธี Individual Quick Frozen (IQF)   เป็นการแช่แข็งในลักษณะเป็นชิ้น  โดยใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที ด้วยอุณหภูมิระดับประมาณ -40  ถึง  -80 องศาเซลเซียส  ด้วยเครื่องจักรที่ใช้แอมโมเนียหรือคาร์บอนไดออกไซด์ชนิดเหลว