Google+ บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด (จำหน่ายหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หมึกอาเจน มีห้องเย็นรับฝาก รับแช่แข็งอาหาร ผลิตอาหารแช่แข็ง)

**ห้องเย็นรับฝาก, รับจ้างแปรรูปสินค้าอาหารแช่แข็งส่งออก, รับจ้างผลิตกุ้งแช่แข็ง, รับจ้างผลิตปลาแช่แข็ง, รับจ้างผลิตอาหารแช่แข็งส่งออก, ห้องเย็นบริการแช่แข็งสินค้าส่งออก, รับแช่แข็งอาหาร, รับแปรรูปอาหารแช่แข็งส่งออก**

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด เป็นผู้ให้บริการธุรกิจด้านการรับฝากรวมถึงการผลิตสินค้าแช่แข็ง บนขนาดพื้นที่การให้บริการกว่า 28,000 ตารางเมตร โดยตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมประมงทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 40 ปีทำให้เรามีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งในด้านการรับฝากสินค้าแช่แข็ง ด้วยห้องเก็บที่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ , การผลิตสินค้าแช่แข็งด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งกระบวนการทั้งหมด เรามีการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

BANGKOK SEAFOOD Co.,Ltd.

อีเมล์ภายใน